Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

18:36
6298 a14b 450
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
18:36
4148 1379 450
Reposted fromloveinterruption loveinterruption viakotfica kotfica
Sponsored post
04:52
18:36
9709 4624 450
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viakotfica kotfica
18:36
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
18:34
Potrzebuję, żebyś powiedział mi co czujesz, co myślisz, na czym stoimy, czego chcesz. Szczerze i szczegółowo.
Reposted fromTewi Tewi viakotfica kotfica
18:33
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
Reposted fromtomowa tomowa viakotfica kotfica
18:32
6056 d2c7 450
Reposted fromtisiphone tisiphone viakotfica kotfica
18:30
18:30
7492 1720 450
celebrate every tiny victory ♡
18:30
Reposted frommayamar mayamar viasilkydreams silkydreams
18:30
2841 c798 450

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viacheersbaby cheersbaby
18:29
18:29
18:29
18:29
1356 54b7 450
Reposted fromjestemzero jestemzero viacheersbaby cheersbaby
18:29
5484 f2bd 450
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viakotfica kotfica
18:29
18:28
5224 f09c 450
Reposted frompunisher punisher viakotfica kotfica
18:28
1218 82f7 450
Reposted fromPandaWife PandaWife viakotfica kotfica
18:28
6346 af18 450
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...