Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

11:15
1462 bf1f 450
Reposted fromolaosa olaosa viahormeza hormeza

January 26 2018

19:00
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromumorusana umorusana viaeternaljourney eternaljourney
Sponsored post
04:52
19:00
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
18:59
6306 4269 450
Reposted frommeem meem viaeternaljourney eternaljourney
18:59
5489 57fe 450
Cologne 1944
Reposted fromvolldost volldost viaeternaljourney eternaljourney
18:58
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol vianowaczi nowaczi
18:57
7292 ee8c 450
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny vianowaczi nowaczi
18:56
6154 c750 450
18:55
6312 61b0 450

anidragon:

downto142:

frettedtoflame:

renrevenge:

I’M FUCKING SCREAMING OMGGGGGG THE TIME HAS COME FOR THE 90S TO ROMANTICIZED BY NON-90S KIDS FUCK

I feel like a legend.

This is so fucking surreal.

18:52
4230 9058 450
Reposted frommikroiver mikroiver vianiskowo niskowo
18:52
4148 1379 450
Reposted fromloveinterruption loveinterruption vianiskowo niskowo
18:52
Dlatego trzeba być po prostu sobą. Pierdolić to, że nazwą Cię wariatem. Życie mamy jedno, nie ma więc sensu przejmować się ludźmi, którzy wygłaszają opinie. Żyjmy po swojemu, dla siebie, w miarę możliwości z dala od wścibskich oczu i wszystkich którzy odbierają nam energię.
— Paweł Osiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
18:51
5287 c496 450
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vianiskowo niskowo
18:51
2000 6339 450
Reposted frompastelowe pastelowe vianiskowo niskowo
18:50
7886 0364 450
Reposted frompulperybka pulperybka vianiskowo niskowo
18:50
18:38
6668 7dc9
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
18:37
4230 9058 450
Reposted frommikroiver mikroiver viakotfica kotfica
18:37
2587 d506 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed
18:37
6304 5cf0 450
Reposted fromrichardth richardth viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...